Értéktár / Római katolikus templom

Római katolikus templomRómai katolikus templom

A templom építtetőjének Meggyesi Szőke Mihályt tekintjük, mert tudjuk, hogy a templom az ő meggyesi birtokán épült fel, és az akkori viszonyoknak megfelelően csak szentélyből és hajóból állt. Sekrestye, kórus és torony nem volt benne.

1556-ban a portyázó törökök felperzselték és kincseit elrabolták. Sági Mihály plébános építtette újjá 1730-40 között. Védőszentjei Szent Kozma és Domján vértanúk. 1933-ban lett átalakítva.

A keletelt, nyújtott téglalap alaprajzú, poligonális szentélyzáródású templom egyetlen tornya a nyugati homlokzat elé lép. A háromszintes toronytestet falsávok osztják, falsávok keresztezik, a csonkapárkány felett ívelt toronysisak zárja. Nyugati oldalán nyílik a torony modern kialakítású kapuja, felette keskeny állóablak, az első emeleten újabb, egyenes záródású állóablak található. A legfelső szinten félkörzáródású harangablakok. A tornyot egyenes oromfalak kötik a díszítetlen nyugati homlokzathoz, melyet háromrészes támpillér támaszt.

A hajó oldalfalait vékony lizénák osztják, egyenes záródású, szalagkeretes ablakokkal törik át. Déli falán bemutatásra kerültek a román kori bélletes ablakok, itt modern kialakítású kapu is nyílik. Szentélyén félkörzáródású ablakok, keleti falszakaszán kereszt látható, melynek négy szárán a templom történetének legfontosabb évszámai (1307, 1733, 1933, 1983). 1307 a feltételezett építés, 1733 az átépítés, 1933 és 1983 a két utolsó felújítás dátuma. Ez utóbbi bizonyította be, hogy a török időkben nem pusztult el teljesen, mert a falkutatás során a hajó déli oldalán előkerült három román stílusú résablak. Délről modern kialakítású sekrestye kapcsolódik. A dongaboltozatos, ülőfülkés toronyaljból a hevederes csehsüvegboltozatos karzataljon át érünk az egyterű, modern kialakítású, síkfödémekkel lefedett templomtérbe, melynek keleti végén boltozott szentély nyílik. A barokk karzat elé modern fakarzat épült. A karzat északi boltszakasza alatt látható a copf szószék ajtaja, rajta Mária családjának ábrázolása, ANASONATCRATIAM felirattal. A hajó északi falán négy szent barokk faszobra: Ferenc, Antal, Nep. János, Loyolai Ignác. A hajó déli falán copf szószék található, mellvédjén Jézus a szamariai asszonnyal, illetve horgonyból, keresztből, szívből, fáklyából álló szimbólum ábrázolásai. Hangvetőjén alul Szentlélek-ábrázolás, felül vázák és kereszt. A diadalív két oldalán neoklasszicista oltárok helyezkednek el, a szentélyben neoreneszánsz főoltár, a templom védőszentjeinek Kozma és Domján vértanúk modern képével. A toronyfeljáróban még látható a régi templom homlokzatának fogazatos párkánya. A templom kisharangját 1905-ben, a nagyot 1924-ben öntötték. A sekrestye síkfödémes. 


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar