Igazgatási szünet

2022. november 30., 09:45
Igazgatási szünet

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2022. (XI. 22.) számú Képviselő-testületi határozata

az igazgatási szünet elrendeléséről

1.) Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

2.)A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán - a zavartalan feladatellátás érdekében - felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.

3.)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről gondoskodjon.

Felelős:   Vida Károly polgármester

                Dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: azonnal


« Vissza az előző oldalra!


Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar