Közlemények, hirdetmények / Hirdetmény ingatlan értékesítéséről

Hirdetmény ingatlan értékesítésérőlHIRDETMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata nyilvánosan meghirdeti az alábbi ingatlan értékesítését

 

- Meggyeskovácsi, Szabadság utca 104.     472 hrsz. (irányár: 3.000.000,-Ft)

 

1. Az ingatlantulajdonos neve, címe:
Meggyeskovácsi Község Önkormányzata, 9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.

2. Az ajánlattétel feltétele:

A vételi szándékot az Önkormányzati Hivatalba írásban lehet benyújtani. A vételi szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a vevő nevét, a vételárat, kötelezettségvállalást a vételár egyösszegű kifizetésére.

3. Az ajánlat benyújtásának helye:

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának székhelye, 9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.

Zárt borítékban. A borítékra kérjük írják rá: "vételi ajánlat"

Ajánlat benyújtási határideje:

2023. augusztus 15.

4. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázat benyújtását követő 150 nap.

5. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: 


Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a tulajdonos önkormányzat nevében Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, soron következő ülésén. Az ajánlattevőket döntéséről írásban értesíti.

A tulajdonos egyben fenntartja a jogát, hogy az eljárás során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.
 

Meggyeskovácsi, 2023. június 16.

                                                                                              (:Kondora Tihamér:)

                                                                                                    polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar