Közlemények, hirdetmények / Hirdetmény lakossági fórum tartásáról

Hirdetmény lakossági fórum tartásáról 

H I R D E T M É N Y

Lakossági fórum kitűzéséről

 

Tájékoztatom Meggyeskovácsi Község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodószervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, a településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatókat, közművek tulajdonosait, mint partnereket, hogy Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő Testülete - törvényi kötelezettségének eleget téve: 

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) c) pontja alapján lakossági fórumot tart az alábbi témakörben:

1. Rendezési terv módosítása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

A módosítási szándék oka és célja: A Rábamenti Agrár Kft. szeretné a Meggyeskovácsiban a 415/6 és a 0315/16 hrsz-ú ingatlanokon található, évtizedek óta egy telephelyként működő telkeit egy helyrajzi szám alá vonni. Jelenleg az összevonásnak több akadálya is van. Egyrészt különböző építési övezetekbe tartoznak az ingatlanok (Gk; Gm), továbbá a 415/6 telket ketté vágja egy tervezett út. A cég hosszútávú fejlesztési lehetőségeinek biztosítása és további építmények elhelyezése érdekében szükséges lenne az egységes övezetbe sorolás. A változtatás kül-, belterületi határ módosításával is jár.

Lakossági fórum ideje: 2022. augusztus 4. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kultúrház, Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1. 

Az előzetes tájékoztatási anyag a település honlapján közzé tételre került, az alábbi helyről elérhető: https://meggyeskovacsi.hu/hu/telepulesrendezes/telepulesrendezesi-eszkozok-modositasa-2022/

A partnerek Meggyeskovácsi község honlapján az egyeztetési dokumentumokba betekinthetnek, a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Meggyeskovácsi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek.

A dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a lakossági fórumon elmondhatják.  A dokumentumokkal kapcsolatos véleményüket 2022. július 28. és augusztus 12. között írásban az alábbiak szerint közölhetik: a) papír alapon írásban Meggyeskovácsi Község Polgármesterének címezve (9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.) postai úton vagy személyesen átadva, vagy b) elektronikus levélben a meggyeskovacsi@globonet.hu e-mail-címre megküldéssel indokolással, névvel, címmel és lehetőség szerint telefon- vagy e-mail-elérhetőséggel ellátott véleményben tehetik meg.  A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a lakossági fórumon elmondhatják. 

 

Meggyeskovácsi, 2022. július 27.

                                                                                 

                                                                                               (:Kondora Tihamér:)

                                                                                                     polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar