Közlemények, hirdetmények / Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Szabadtéri tűzgyújtás szabályaiSzabadtéri tűzgyújtás szabályai

FELHÍVÁS

A biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályai:

 • Főszabály szerint tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ekkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a kerti hulladék égetése - vasárnap és ünnepnap kivételével - minden nap megengedett, arra alkalmas időjárási körülmények között. Tűzet gyújtani és égetni száraz és szeles időben tilos.
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség), melyet az 5 munkanapon belül bírál el;
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
 • Háztartásokban keletkező település szilárd hulladékot, lim-lomot égetni szigorúan tilos! Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt a közszolgáltatónak köteles rendszeres időközönként átadni.

Ha a szabadban tüzet gyújtunk, a következő alapvető szabályokat minden esetben be kell tartani:

 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
 • Tűzgyújtás előtt tájékozódjunk a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz a szélben a lángok könnyen továbbterjedhetnek!

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a fenti szabályok betartására. Kellő körültekintéssel a szabadtéri tüzek kialakulása megelőzhető!

 

                                                                 « Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar