Meggyeskovácsi / Falutörténet

FalutörténetA jelenlegi Meggyeskovácsi község korábban több kisebb településből állott. Ezek a következőek voltak: (Rába)Kovácsi, Egyházszeg, Czomaháza, Balozsa és Meggyes. Több falu egyesítése és Czomaháza megszűnésének következtében, Rábakovácsi és Balozsameggyes falvak jöttek létre, majd ezek egyesítéséből jött létre 1970-ben Meggyeskovácsi. A föld felszínére kerülő régi leletek arról tanúskodnak, hogy a mostani faluink határai között, már az őskortól kezdve is éltek emberek. Rábakovácsi első említése idején, 1251-ben, sőt már korábban is a vasvári várispánsághoz tartozott. Biztosra vehetjük, hogy a várispánság kovácsait telepítették ide és ezért kapta a Kovácsi nevet. Határának, a falutól távolabb eső északi részét, 1274-ben IV. László királytól a neves Ják-nemzetség tagjai, Ebed és Benedek fiai kapták. A település birtokosa a Pethő család a XVIII. század második feléig. A község birtokosa volt Béri Balogh Ádám is. Kovácsi, talán kevéssel 1780 előtt, vétel útján a gróf Batthyány-család kezébe került. Ebből az időből való a falu közepe táján ma is fennálló kastély. 1888-ban a belügyminiszter rendeletileg egyesítette Kovácsit és Egyházszeget. Az 1914-18. évi világháborúnak Rábakovácsiból 32 hősi halottja volt. Egyházszeg területét Meggyesy Szőke Mihály Meggyes határából hagyományozta templomunknak a XIV. század elején. Ez a templom melletti kis település valószínűleg a XV. század elején keletkezett. A templomot és a plébániát a törökök 1566-ban felégették. Sági Mihály építette fel újra 1730-1740 között. Egyházszeg ekkor lett az újjáéledt plébánia anyaközössége. 1848-tól a jobbágyság megszűnése után, Egyházszeget is önálló gazdák lakták. Bár közben Rábakovácsival egyesítették és az egykori falu neve is megszűnt. Itt van a templom, a plébánia és az iskola is. Kiskovácsi Rábakovácsi határának a Mogyorós-legelőtől északra eső, egy kis részét Kiskovácsinak nevezik. Czomaháza (Csomafalva) nevét 1544-ben említik először, de korábban is létezett. Az egykori Czomaháza területe ma a Rábakovácsi határhoz tartozik. Balozsameggyes Balozsa, és Meggyes közösségek egyesítésével jött létre. Balozsa latin neve a Bázius=Balázs szláv változata. Területe az őskortól kezdve számos leletet takar. 1251-ben a vasvári várispánsághoz tartozott. Déli részen azonban már 1250 körül Zech fia Pálé volt. IV. László király 1275-ben a balozsai erdőőrök földjéből a Rábán túl eső részt, a Rumy-család őseinek adományozta. Meggyest 1251-ben említik először. 1298-ban már a Meggyesy család birtokolta, Meggyesy Szőke Mihály 1329-ben meggyesi birtokrészét egészében az egyháznak hagyományozta. A fent ismertetett két falu 1889 óta Balozsameggyes néven szerepelt egészen 1970-ig, Meggyeskovácsi létrejöttéig.


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar