Meggyeskovácsi / Igazgatási szünet

Igazgatási szünetMeggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületéne

74/2022. (XI. 22.) számú Képviselő-testületi határozata

az igazgatási szünet elrendeléséről

1.) Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

2.)A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán - a zavartalan feladatellátás érdekében - felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.

3.)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről gondoskodjon.

Felelős:    Vida Károly polgármester

                 Dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő:   azonnal


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar